Cặp Kỳ Lân may mắn và hủ vàng – Cặp Kỳ Lân may mắn bằng sứ cao cấp

329,000429,000

KỲ LÂN SỨ DỄ THƯƠNG
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Chất liệu: Sứ
Kích thước: Loại lớn  47 * 79 * 67mm
                    Loại nhỏ 45 * 41 * 51mm
Màu sắc: Vàng_2 Kỳ Lân lớn + 2 Kỳ Lân nhỏ + 1 hủ vàng
               Trắng xanh_2 Kỳ Lân lớn + 1 hủ vàng